Actueel

Oud nieuws
Index

juni 2022    

Noorse hartschelp
Laevicardium crassum (Gmelin, 1799)
Op 7 mei vond Jasper Schaaf uit Groningen dit prachtige doublet van de Noorse hartschelp. De schelp lag hoog op het strand, ter hoogte van paal 12 Sinds begin deze eeuw wordt af en toe een vers doublet aangetroffen, voornamelijk na storm. Losse oude, blauwgrijs verkleurde losse kleppen zijn vrij algemeen.
© Thijs de Boer

juni 2022    

© Thijs de Boer
Dwergpijlinktvis
Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798)
Op 20 juni trof ik op het wad ten oosten van de jachthaven deze dwergpijlinktvis aan. Eiertrossen van deze soort worden in het voorjaar regelmatig aangetroffen langs het strand, maar aangespoelde dieren zijn zeldzaam. In mei 2009 en juli 2015 spoelden er ook exemplaren aan. Voor de eieren: zie actueel juli 2015.

april 2022    

© Thijs de Boer
Blauwvintonijn
Thunnus thynnus Linné, 1758
Op 2 maart vond Laurens Hitman uit Utrecht deze grote vissenwervel in de vloedlijn bij paal 18. Het is een wervellichaam (zonder de uitsteeksels) van een grote tonijnsoort, zeer waarschijnlijk de gewone of blauwvintonijn. Deze soort komt sinds enkele jaren weer voor in de noordelijke Noordzee, na een afwezigheid van meer dan een halve eeuw. De vissen kunnen wel drie meter lang worden en wegen dan ruim 500 kg. In 2017 en 2018 werden ook wervels en een onderkaak van deze soort gevonden op Schiermonnikoog (zie Actueel maart 2017 en december 2018).

april 2022    

© Thijs de Boer
Stevige platschelp
Arcopagia crassa (Pennant, 1777)
Op 25 april vond Xiaochan de Bock uit Harlingen deze prachtige gave klep van een stevige platschelp. De stevige platschelp leeft vooral ten zuiden van Het Kanaal, maar de laatste decennia zijn enkele levende exemplaren in de Noordzee gevonden, westelijk van Texel. Deze soort leefde hier wel in het Eemien, de warme periode tussen de laatste en voorlaatste ijstijd, zo'n 100.000 ŕ 120.000 jaar geleden. Deze blauwgrijs verkleurde schelp is afkomstig uit deze periode. Gave kleppen zijn zeer zeldzaam op Schiermonnikoog.

april 2022    

Philipijnse tapijtschelp
Ruditapes philippinarum (Adam, & Reeve, 1850)
Op 20 maart vond ik in een oude vloedlijn ter hoogte van paal 7 een verse klep van de Philipijnse tapijtschelp. Het is de eerste waarneming van deze soort op Schiermonnikoog. Sinds 2008 komt de Philipijnse tapijtschelp al in Nederland voor nadat de soort in 1972 in Frankrijk (bij Arcachon) werd ingevoerd om te kweken. Inmiddels is de soort regelmatig langs de Nederlandse kust te vinden, met name in het zuiden.
© Thijs de Boer

februari 2022    

© Thijs de Boer Waterkruikje

Op 11 januari vond ik dit stenen kruikje aan de eblijn bij paal 12.
Het is een waterkruikje uit de eerste helft van de 19e eeuw.
In 2016 vond ik op de Balg eenzelfde kruikje.
© Thijs de Boer

februari 2022    

© Thijs de Boer
Hondshaai
Scyliorhinus canicula (Linné, 1758)
Op 19 januari vond Theun Talsma een gave hondshaai tussen paal 14 en 15. Een paar weken later, op 10 februari, vond ik op de Balg ook een exemplaar met een lengte van 58 cm. Hondshaaien komen algemeen voor in de Noordzee en eikapsels spoelen vaak aan, maar een vers dood dier op het strand is zeldzaam.
© Thijs de Boer

februari 2022    

Kortsnuitzeepaardje
Hippocampus hippocampus (Linné, 1758)

Op 28 januari vond een dame die anoniem wil blijven een prachtig kortsnuitzeepaardje hoog op het strand bij paal 5.
Folkert Abma en Marjolein Leenknecht waren diezelfde dag ook op het strand en Marjolein vond een exemplaar bij paal 9 en Folkert trof er een aan in de vloedlijn bij paal 15! Ze staan samen op de foto. Zie ook: https://dewittehaas.nl.
© Folkert Abma

» Oud nieuws