Actueel

Oud nieuws
Index

maart 2024

© Thijs de Boer
Perkamentkokerworm
Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804)
Sinds december 2023 spoelen langs de Nederlandse kust papier-achtige buisjes aan die tot zo'n 25 cm lang zijn. Het zijn de kokers van de perkamentkokerworm. Deze soort leeft in Het Kanaal en zuidelijker, maar zo te zien verplaatsen ze hun leefgebied momenteel noordwaarts.
De wormen leven in de zeebodem ingegraven in U-vormige kokers. De buigzame kokers zijn opgebouwd uit papier-achtige laagjes van eiwitvezels. De worm zelf bestaat uit drie delen: een soort kop met een mond en tasters; dan een aantal zuignappen en het grootste deel daarachter wordt gevormd door ca. 50 segmenten met daarin de voortplantingsorganen.
Op 19 februari troffen Tijmen en Norah de Boer uit Den Haag en ondergetekende deze buisjes voor het eerst aan langs het Schierse strand. Momenteel zijn ze heel algemeen te vinden. Behalve lege buisjes is er op Schiermonnikoog nog geen dier van de perkamentworm gevonden. Wie ontdekt de eerste?

maart 2024

© Thijs de Boer
Gewone dolfijn
© Thijs de Boer Delphinus delphis Linné, 1758
Op 26 maart trof Ingrid Hellinga deze gewone dolfijn (lengte ca. twee meter) aan op de uiterste westpunt van het eiland.
Een gewone dolfijn is overigens helemaal geen gewone vondst! Deze dolfijnensoort komt dan wel over de hele wereld voor, maar houdt niet van watertemperaturen onder de 10 graden. De dieren kunnen ca. 2 meter lang worden en hebben zo'n 180 scherpe tanden. In Nederland spoelt deze soort slechts zeer zelden aan en waarnemingen van levende dieren zijn uiterst zeldzaam. Het is de eerste melding ooit van Schiermonnikoog.

januari 2024

© Thijs de Boer
Hondshaai
Scyliorhinus canicula (Linné, 1758)
Op 12 december vond ik in de vloedlijn ter hoogte van paal 15 deze kleine hondshaai. Het dier meet bijna 50 cm en is nog maar kort dood: de ogen zijn nog aanwezig. Meestal is dat het eerste dat vogels er uit pikken.
© Thijs de Boer

januari 2024

Blonde rog
Raja brachyura (Lafont, 1873)
Op 26 december vond Tijmen de Boer uit Den Haag een groot eikapsel van een rog. Het gaat om een eikapsel van de blonde rog.
Eikapsels van deze soort vallen op door hun grootte en zijn zeldzaam. De laatste jaren komen ze wel meer voor dan vroeger. Wellicht vanwege een warmer wordende Noordzee?
Het andere, kleinere eikapsel dat Tijmen vond komt van de gevlekte rog, een veel algemenere soort.
© Thijs de Boer

januari 2024

© Thijs de Boer
Gewone zee-appel
Psammechinus miliaris (Gmelin, 1778)
Na storm Pia in december spoelden er opeens grote aantallen gewone zee-appels aan. Vaak vind je deze soort in stukken net en touw, maar op 20 december lagen er honderden los in de vloedlijn! Het dier leeft van o.a. algen, wormen, poliepen.
Aan de onderzijde zit, in het midden, de bek met 5 tanden. De stekels van de gewone zee-appel hebben paarse uiteinden en zijn stomp. Wanneer de stekels afvallen (als het dier enige tijd dood is) blijft één van de mooiste objecten uit de zee over: het skelet van de zee-appel.
© Thijs de Boer
  Tanden van de zee-appel

» Oud nieuws