Actueel

Oud nieuws
Index

juni 2019

Eierschelp
Gastrana fragilis (Linné, 1758)
Jasper Schaaf uit Groningen vond op 4 mei ter hoogte van paal 7 deze eierschelp. De soort is erg breekbaar en min of meer gave kleppen zijn erg zeldzaam. De soort leefde hier gedurende het Eemien, de periode tussen de laatste en voorlaatste ijstijd, zo'n 100.000 jaar geleden.

juni 2019

Schaalhoren
Patella vulgata

Fionna Bottema uit Yde vond op 8 mei deze grote schaalhoren ter hoogte van paal 10. Schaalhorens zijn slakken die vastgehecht zitten op rotsen en stenen.
In ons land zijn ze zeldzaam levend te vinden in Zeeland en op bv. de pier van IJmuiden. In Frankrijk leven ze massaal op de rotsen van Normandië en Bretagne. Soms groeit er een wier op de schelp, dat de schelp meevoert naar het strand, wanneer het is losgeslagen van de rotsen.

juni 2019

Gewone dolfijn
Delphinus delphis Linné, 1758

Ria Maidman (Amsterdam) en Annelies Veldhuys (Drachten) vonden op 28 mei dit grote schouderblad ter hoogte van paal 10.
Het heeft toebehoord aan een grote dolfijnsoort, waarschijnlijk de gewone dolfijn. Ondanks de naam, is deze dolfijnensoort maar zelden in ons land gevonden: de laatste melding stamt uit 1981, toen een exemplaar op Texel aanspoelde.

april 2019

Tongschar
Microstomus kitt Walbaum, 1792

© Thijs de Boer
Op 8 januari vond ik in de laagwaterlijn ter hoogte van paal 10 deze tongschar. Deze platvis spoelt slechts zeer zelden aan langs het strand en leeft in de Atlantische Oceaan van het noorden van Noorwegen tot Spanje. De dieren leven vooral op grind- of steenachtige bodems.
© A. Vermeulen

april 2019

Kortsnuitzeepaardje
Hippocampus hippocampus (Linné, 1758)

Op 5 maart trof ik tijdens een jutterstocht op het strand bij paal 5 bij de laagwaterlijn een ca. 10 cm groot kortsnuitzeepaardje aan. Het diertje leefde nog, dus we hebben het teruggezet in z'n element. Het is al het tweede exemplaar dit jaar: in januari vond Isolde Jansen een dood jong exemplaar.

april 2019

Haai
-

Deze prachtige grote rugwervel vonden Ingeborg Stokvis en Michiel Terluin (Arnhem/Hengelo) op 9 april ter hoogte van paal 17.
Het is een rugwervel van een grote haaiensoort, maar welke soort is niet te achterhalen.
© Thijs de Boer

april 2019

Grote mantel
Pecten maximus (Linné, 1758)

© Thijs de Boer
Ingeborg en Michiel vonden op dezelfde dag (9 april) op de Balg deze prachtige klep van de grote mantel. De schelp is aangevreten door de tweedradige kokerworm.
Grote mantels zijn uiterst zeldzaam op het strand te vinden.
© Thijs de Boer

april 2019

Noordhoren
Neptunea antiqua (Linné, 1758)

© Thijs de Boer
Astrid Paulussen uit Tuitjenhorn vond op 9 april deze enorme grote en verse noordhoren. Het is de mooiste die ik tot nu toe heb gezien van het strand van Schiermonnikoog.

april 2019

Pelikaansvoet
Aporrhais pespelecani (Linné, 1758)

© Thijs de Boer Carlijn Rademakers uit Amsterdam vond op 22 april deze prachtige schelp van de pelikaansvoet op de Balg. De schelp is halfvolwassen en de lange uitsteeksels die aan de mondopening komen zijn al een beetje te zien. Het is een zeldzame vondst.

© Thijs de Boer

februari 2019

Kortsnuitzeepaardje
Hippocampus hippocampus (Linné, 1758)

Isolde Jansen heeft hele goede ogen: op 4 januari vond zij, tussen al het aangespoelde spul uit de containers van de Zoë, bij paal 17 een prachtig, jong kortsnuitzeepaardje van zo'n 2,5 cm lang. Dit zeepaardje komt voor vanaf de Canarische Eilanden tot in de zuidelijke Noordzee. Bij ons bereikt ze zo'n beetje haar noordelijkste grens. Het is een heel zeldzame vondst!

februari 2019

© Thijs de Boer

Paard
Equus ferus Boddaert, 1785

Op 18 januari vond ik op de Balg dit grote middenhandsbeen van een paard. Het is een zwart en zwaar bot dat er oud uit ziet. Paarden komen al sinds de ijstijdperiode (zo'n 2 miljoen jaar geleden) voor in ons gebied.

februari 2019

Blonde rog
Raja brachyura (Lafont 1873)

Op 21 januari vond ik ter hoogte van paal 13 dit grote eikapsel van een blonde rog (boven). Deze soort leeft op diepten van 10-300 meter en komt voor van de Shetland Eilanden tot Madeira en de westelijke Middellandse Zee. In ons land is een eikapsel van deze soort zeldzaam. Ter vergelijking een eikapsel van de (algemene) stekelrog (onder).
© Thijs de Boer

februari 2019

Grote mantel
Pecten maximus (Linné, 1758)

© Thijs de Boer

Op 27 februari vond Bas de Wilde uit Amersfoort deze prachtige schelp van de grote mantel in de vloedlijn ter hoogte van paal 10. De soort leeft hier en daar in de zuidelijke Noordzee, maar schelpen spoelen maar heel zelden aan.

» Oud nieuws