Actueel

Oud nieuws
Index

© Thijs de Boer

april 2018

Koperbeslag
Op 5 maart vond ik hoog op het strand ter hoogte van paal 15 dit stukje koperplaat. Het is een stukje koperbeslag, zoals dat vanaf de achttiende eeuw werd gebruikt om houten scheepshuiden te beschermen tegen de paalworm en aangroeisels zoals zeepokken. Het schip werd onder de waterlijn geheel bedekt met deze koperplaten. In contact met zeewater ontstaat een giftige laag, waardoor er geen organismen op groeien. De platen werden met vierkante nagels vastgezet (zie de close-up van het gat).

april 2018

Ovaal nonnetje
Macoma calcarea (Gmelin, 1791)

© Bea Cohen

Bea Cohen uit Rotterdam vond op 13 maart ter hoogte van paal 4 deze prachtige klep van een ovaal nonnetje. De soort is erg zeldzaam en zeker als gave klep. Het gaat steeds om oude, fossiel uitziende kleppen.
© Thijs de Boer

april 2018

Zeekreeft
Homarus gammarus (Linné, 1758)

Martin Drees en Silke Blass uit Gau-Algesheim (Duitsland) vonden op 3 april ter hoogte van paal 10 deze nog levende zeekreeft in de vloedlijn. Het betreft een vrouwtje, want de buikzijde zat vol met eieren. De laatste tijd spoelen af en toe delen van deze kreeft aan, maar dit is de eerste keer dat een levend dier wordt gezien.

april 2018

Groenlandse kokkel
Serripes groenlandicus (Mohr, 1786)

© Thijs de Boer Op 6 april vond ik in de vloedlijn op de Balg een klep van een dunne, grote schelp. Eerst leek het me een sterk afgesleten klep van een Noorse hartschelp, maar de vorm was anders. Voorzichtig dacht ik dat het wel eens een Groenlandse kokkel zou kunnen zijn, maar die zijn alleen van de Zeeuwse stranden bekend, en uit boringen in diepe lagen onder o.a. Terschelling. Gelukkig is de beste specialist op het gebied van de kokkels (wereldwijd!) een landgenoot: Jan Johan ter Poorten. Hem heb ik een foto gestuurd en hij belde kort na het mailtje op met de mededeling: "het is hem!". Het is dus de eerste vondst van deze soort op de stranden van de Waddeneilanden.

april 2018

Mens
Homo sapiens Linné, 1758

Op 11 april vonden Michiel Stokvis en Ingeborg Terluin uit Arnhem dit schouderblad op de Balg. Het gaat om een menselijk schouderblad.
© Thijs de Boer

april 2018

Gevlamde tapijtschelp
Tapes rhomboides (Pennant, 1777)

Al enkele malen is er de laatste jaren melding gemaakt van de vondst van verse gevlamde tapijtschelpen. Nu vond ik op 16 april een prachtig gekleurd doublet in de vloedlijn bij paal 12.
© Thijs de Boer

februari 2018

Dwergvinvis?
Balaenoptera acutorostrata Lacépéde, 1804

© Thijs de Boer

Wikimedia Op dinsdagochtend 13 december 2017 vond Francine Venselaar bij paal 9 dit grote, afgeplatte bot.
Navraag bij Naturalis te Leiden leerde dat het een spaakbeen van een walvis-achtige was, mogelijk een dwergvinvis. Een zeer bijzondere vondst dus!

februari 2018

Zeekreeft
Homarus gammarus (Linné, 1758)

© Thijs de Boer

Op 29 december 2017 vond Laurens Hitman uit Utrecht ter hoogte van paal 16 dit bovendeel van een schaar van de zeekreeft. Het is van een gigantisch groot dier en hoogstwaarschijnlijk afkomstig van dezelfde zeekreeft waarvan eerder (11 en 15 december) ook al delen van de scharen werden gevonden.

» Oud nieuws