Klassen

Wereldwijd komen er ongeveer 100.000 verschillende soorten weekdieren voor.
Ze worden onderverdeeld in verschillende klassen: