| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Oud nieuws 2005


December 2005

Japanse oester
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)De afgelopen jaren heeft de Japanse oester zich snel uitgebreid op sommige delen van het wad bij Schiermonnikoog. Momenteel bevindt zich een grote bank met deze oesters juist ten oosten van de Piebe, de geul naar de jachthaven. Deze maand trof ik daar niet alleen de normaal gekleurde, paars-witte exemplaren aan, maar daartussen ook een aantal felgeel gekleurde oesters, zoals deze.
Hondshaai
Scyliorhinus canicula (Linné, 1758)Onlangs vond ik, hoog op het strand bij paal 12, dit trosje eikapsels van de Hondshaai. Losse eikapsels kun je af en toe na noordenwind tegenkomen in de vloedlijn, maar meerdere exemplaren bijelkaar vind je maar zelden.

Juni 2005

Stekelrog (eikapsel)
Raja clavataZo'n 25 jaar geleden vond je op het strand van Schiermonnikoog veel meer rogge-eieren dan tegenwoordig. De oorzaken? Overbevissing? Het veranderende klimaat? In de afgelopen weken was er met noordelijke wind toch wel weer een aantal te vinden. Opvallend was, dat een deel van de eikapsels een zeer vers uiterlijk had: niet zwart, maar bruin. Hier een eikapsel van de Stekelrog.


Gevlekte rog (eikapsel)
Raja montaguiZeldzamer dan dat van de Stekelrog. De afgelopen weken 2 eikapsels gevonden, waarvan één met een vers uiterlijk (bruin).


Paardenmossel
Modiolus modiolusIn mei trof ik in een uitgestoven schelpenbankje op de Balg deze fraaie klep van een Paardenmossel aan.


Eierschelp
Gastrana fragilisBegin juni vond ik tijdens een schelpen-excursie met de KNNV Drachten dit fragment van een Eierschelp. Het lag in een uitgestoven schelpenbankje bij paal 7. De Eierschelp is een zeer zeldzame verschijning op het strand: het is het tweede fragment dat ik hier ooit heb gevonden.

Maart 2005

Zeetulp
Megabalanus tintinnabulum

Deze grote zeepok heeft een opvallende, paarsige kleur. Af en toe worden er aan de Nederlandse kust enkele exemplaren gevonden. De onderkant is meestal helemaal vlak. Soms zitten er roestplekken op de onderkant. De kans is dan groot, dat ze van een scheepshuid afkomstig zijn. Op 25 februari van dit jaar vond ik in de vloedlijn bij paal 16 dit exemplaar. Ongeveer een jaar geleden vond ik een ongeveer even groot exemplaar, ook op de Balg.
In de jaren '70 werd de soort ook af en toe hier gevonden; zo weet ik dat Freek Kooistra een klomp met een aantal exemplaren van de zeetulp heeft gevonden, waarbij de onderkant roestvlekken had.

Gewone wenteltrap
Epitonium clathrus

Dit kleine torenvormige horentje wordt zo'n 4 cm lang. Het is niet vaak te vinden op het strand van Schiermonnikoog. Alleen na oostelijke wind, wanneer er een onderstroom naar het strand loopt, kun je ze tegenkomen. Op 25 februari was dat het geval. Behalve de wenteltrapjes lagen er ook andere kleine slakkenhuizen, zoals glanzende tepelhorens en penhorens.

Barnsteen

Deze fossiele hars spoelt ook voornamelijk na oostelijke wind aan. Dat komt doordat het iets zwaarder dan water is en dus met de onderstroom meekomt naar het strand. Op 25 februari vond ik enkele flinke stukken en een aantal wat kleinere.

Januari 2005

Gewone otterschelp
Lutraria lutraria (Linné, 1758)

De laatste weken spoelden regelmatig kleppen en zelfs doubletten aan van deze soort. Nu zijn losse kleppen de laatste jaren steeds algemener geworden aan het strand van Schiermonnikoog, maar doubletten vind je niet zo vaak. Op 15 januari 2005 kon ik vijf verse, gave doubletten oprapen, naast ook een aantal beschadigde doubletten. Er zaten forse exemplaren bij: de grootste (zie afbeelding) heeft een lengte van 11,5 cm. Oorzaak van het meer dan gebruikelijk aanspoelen van deze soort ligt waarschijnlijk in de stormen van de afgelopen tijd.
Gevlekt koffieboontje
Trivia monacha (Da Costa, 1778)
en
Muiltje
Crepidula fornicata (Linné, 1758)

Langs de kust van de waddeneilanden spoelen de laatste tijd o.a. delen van kunststof autobumpers aan. Sommige zijn te herkennen als Volvo-bumpers en kunnen volgens ingewijden afkomstig zijn uit de Tricolore, het vrachtschip dat enkele jaren terug juist ten noorden van Het Kanaal gezonken is. Nu zijn aangespoelde voorwerpen die lang in zee hebben gedreven altijd interessant voor de verzamelaar van schelpen en andere strandvondsten. Vandaar dat ik op 26 januari 2005 een aangespoeld stuk kunststof (bumper?) dat bij paal 16 lag, eens nader bekeek.
Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven, maar het was echt waar: aan de binnenkant zaten niet alleen veel levende Muiltjes (die komen de laatste jaren steeds vaker voor aan het strand van Schiermonnikoog, vooral op aangespoelde Tepelhorens), maar ook een levend (!) exemplaar van het Gevlekte koffieboontje (zie afbeelding).
En dat is een soort die hiermee voor de eerste maal levend op Schiermonnikoog is aangetroffen. Een naaste verwant van deze soort is het Ongevlekte koffieboontje. Een oud, blauwgrijs verkleurd exemplaar van één van beide soorten is wel eens op het eiland gevonden door Wiebe Taekema.
| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |