| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Oud nieuws 2006


December 2006

Lange zeedraad
Laomedea dichotoma (Linné, 1758)

De lange zeedraad is een dier. Hij hoort tot de kolonievormende hydropoliepen. Een hydropoliep is een eenvoudig gebouwd dier, met maar één holte die zowel als mondopening als voor het uitscheiden van afvalproducten en voortplantingsproducten wordt gebruikt. De dieren maken een gemeenschappelijke steel, waaraan ze leven. De poliepen van de lange zeedraad zijn slechts enkele millimeters groot. Doordat dode kolonies op de zeebodem in elkaar verward raken, ontstaan soms ballen met een doorsnee van 5 tot 10 cm. De laatste maanden waren dergelijke ballen regelmatig in de vloedlijn te vinden.

December 2006

Gewone alikruik
Littorina littorea (Linné, 1758)

De gewone alikruik leeft in grote aantallen op de oester- en mosselbanken op het wad, maar ook op de basaltkeien van de steigers kom je ze tegen. In december vond ik bij de Oude steiger een vergroeid exemplaar. Na een beschadiging is het laatste stuk van de winding min of meer losgegroeid van de voorgaande winding en onregelmatig verder gegroeid.

Oktober 2006

Noordse cirkelschelp
Lucinoma borealis (Linné, 1767)

Mark de Hek uit Rotterdam vond op 20 oktober tussen paal 4 en 7 een prachtige, gave klep van de Noordse cirkelschelp. Deze zeer zeldzame schelp werd slechts enkele malen eerder op Schiermonnikoog aangetroffen. De schelp is ca. 3 cm in doorsnee en ziet er fossiel uit. Mogelijk stamt de schelp uit het Eemien, de periode tussen de laatste twee ijstijden, zo'n 100.000 jaar geleden. De mantellijn en spierindruksels zijn erg fraai te zien.


Oktober 2006

Gewone spinkrab
Hyas araneus (Linné, 1758)

Op 11 oktober vond ik tussen paal 14 en 18 een gaaf exemplaar van de gewone spinkrab. Deze krab valt op door het hoge, min of meer driehoekige schild en de lange poten. Zeer zeldzaam aan het strand van Schiermonnikoog.

Oktober 2006

Ronde zandschelp
Mysia undata (Pennant, 1777)

Op 17 september kwam Eleonora Hof uit Apeldoorn een dagje naar Schiermonnikoog. Ze vond bij paal 16 in de laagwaterlijn een kleine, ronde schelp waarvan ze niet wist wat het was. Het bleek een ronde zandschelp te zijn, een zeer zeldzame soort waarvan op Schiermonnikoog slechts enkele kleppen zijn gevonden.


Oktober 2006

Bonte mantel
Chlamys varia (Linné, 1758)

Op 25 oktober vond Emma Schutte op het strand bij paal 7 een prachtige klep van de bonte mantel. Stukken van deze soort zijn al zeldzaam, complete kleppen helemaal! De schelp die Emma vond is donkergrijs, maar er zijn nog enkele stukjes waarop de oorspronkelijke, bruinpaarse kleur zichtbaar is.


Augustus 2006

Nonnetje met twee boorgaten
Macoma balthica (Linné, 1758)

De tepelhoren boort met zijn rasptong een gat in een schelp om daarna het weekdier op te eten. Bij dit nonnetje zitten er twee gaten in de schelp. Dat is zeldzaam. Tijmen van den Born uit Zutphen vond de schelp op 11 juli bij het badstrand.


Augustus 2006

Staartstuk van de zeekreeft
Homerus gammarus (Linné, 1758)

Thea Visser uit Engwierum vond op 11 augustus in de vloedlijn bij paal 6 "iets vreemds".
Nadere bestudering leerde dat het ging om een deel van de staart van de zeekreeft. Van deze grote kreeft is nog nooit eerder een deel op Schiermonnikoog gevonden.
Augustus 2006

Wijde mantel
Aequipecten opercularis (Linné, 1758)

Dineke van der Meulen uit Aldtsjerk vond op 12 augustus een stuk visnet in de vloedlijn tussen paal 12 en 13.
Nieuwsgierig keek ze of er wat in zat en... jawel, een flink doublet van de wijde mantel! Niet eerder werd een zo groot doublet van deze soort hier gevonden.

Augustus 2006

Stompe alikruik
Littorina obtusata (Linné, 1758)

Tijdens het zoeken naar barnsteen viel het oog van Johan Trenning uit Groningen op een klein, geel schelpje.
Het bleek te gaan om een stompe alikruik met het dier er nog in. Johan deed de vondst op 13 augustus bij paal 9. Ook dit is een zeldzame vondst!

Juni 2006

Gewone pijlinktvis of Noordse pijlinktvis
Loligo vulgaris Lamarck, 1798 of Loligo forbesi Steenstrup, 1856

In de maanden mei t/m juli vind je soms de eieren van de Gewone pijlinktvis of van de Noordse pijlinktvis. Deze eieren zijn verpakt in lange, gelatineuze slierten van elk zo'n 10 cm lengte. De kleur is vuilwit tot lichtbruin. De slierten zijn aan één zijde vastgehecht en een kluit slierten kan soms wel meer dan een halve meter in doorsnee zijn! Het lijkt dan net een grote kwal met 'dreadlocks'. Wanneer de eitjes al wat verder zijn ontwikkeld, zijn de ogen van de kleine inktvisjes zelfs zichtbaar!

Juni 2006

Augustinuskrab
Lithodes maja (Linné, 1758)

Mevrouw Goos uit Zwolle vond op 4 juni op het strand tussen paal 2 en 3 een poot van de Augustinuskrab. Deze krab is langs onze kust zeer zeldzaam en vondsten zijn wellicht afkomstig van viskotters die dicht bij de kust het dek hebben schoongemaakt. Niettemin blijft zelfs de vondst van een poot bijzonder; vooral vanwege de grootte en de stekels! Twee dagen later vond ik aan de vloedlijn bij paal 10 ook een poot, hoogstwaarschijnlijk van dezelfde krab!


Mei 2006

Levende Noordhoren
Neptunea antiqua (Linné, 1758)

Op 3 mei deed Melanie Sonnema uit Engwierum tijdens een strandwandeling een wel zeer bijzondere vondst. In een geultje bij paal 10 vond ze een flink slakkenhuis met daarin nog de slak. Het gaat om de Noordhoren, de grootste slak die in de Noordzee leeft. Lege huisjes van deze slak zijn al zeldzaam op Schiermonnikoog, maar een schelp met daarin nog het dier is helemaal een uitzonderlijk zeldzame vondst.
Voor zover valt na te gaan is het de tweede maal dat op de Waddeneilanden een schelp met het dier er nog in is aangetroffen. Slechts éénmaal eerder werd er een schelp met daarin vleesresten gevonden op Terschelling. Dat was vóór 1940.


April 2006

Boekje: "De schelpen van Schiermonnikoog,
deel 2; 40 minder algemene soorten"
In dit tweede deel van "De schelpen van Schiermonnikoog" worden 40 minder algemene tot zeldzame soorten schelpen behandeld die aanspoelen op het strand van Schiermonnikoog. Van elke soort is een duidelijke kleurenfoto bijgevoegd. Het is een vervolg op deel 1: "40 algemene soorten van Schiermonnikoog".
Het boekje kost, net als deel 1, € 5,50 en is verkrijgbaar bij het VVV-kantoor, boekhandel Kolstein, het Bezoekerscentrum en natuurlijk bij Schelpenmuseum PAAL 14.


April 2006

Wulk met dier
Buccinum undatum Linné, 1758

Inge van den Brink en Dick van Kuilenburg uit Amerongen vonden op 19 april j.l. een Wulk op het strand van Schiermonnikoog. Bij nader inzien bleek het dier (dood) nog in de schelp aanwezig. Ook het afsluitplaatje (operculum) was nog aanwezig. De schelp vertoonde een gat in een van de windingen. Wulken met daarin nog een dier worden slechts zeer zelden gevonden op Schiermonnikoog.
April 2006

Ovaal nonnetje
Macoma calcarea (Gmelin, 1791)Tijdens een excursie van Natuurmuseum Fryslân op het strand van Schiermonnikoog vond een van de deelnemers, Wiebe Taekema uit Menaldum, een prachtige gave, grote klep van het Ovaal nonnetje. Deze soort, die nu vooral in noordelijke wateren voorkomt, heeft hier mogelijk rond de ijstijden geleefd. Slechts zeer zelden wordt een (fossiele) klep van deze soort aangetroffen op het strand van ons eiland.


Februari 2006

Bruinvis
Phocoena phocoena (Linné, 1758)Op 31 januari spoelde deze gave Bruinvis aan bij paal 8. Bruinvissen zijn zeezoogdieren die in de Noordzee niet zeldzaam zijn. Op het strand van Schiermonnikoog spoelen regelmatig dode dieren aan; soms een levend exemplaar.
Chinese wolhandkrab
Eriocheir sinensis Milne Edwards, 1854Ook op 31 januari vond ik in de vloedlijn bij paal 5 dit vrouwelijk exemplaar van de Chinese wolhandkrab. Zoals de naam al suggereert, is deze krab oorspronkelijk afkomstig uit China en Korea. In 1912 werd de soort voor het eerst in Europa gesignaleerd; in 1929 in Nederland. De Chinese wolhandkrab leeft in zoet water, maar trekt naar zee om te paren en eieren te leggen.Dit exemplaar is dan ook een vrouwtje (zie het brede staartstuk aan de onderkant) en ze heeft nog enkele oranje eitjes bij zich. Op de scharen zijn haren te zien, waaraan de krab haar naam ontleent. Het schild is min of meer vierkant.


| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |