| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Oud nieuws 2012


december 2012

© Thijs de Boer
Grote pijlinktvis
Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)

Op 8 december vond ik in de vloedlijn bij paal 12 deze grote pijlinktvis. Het dier van ruim 80 cm was nog maar pas dood. Thuis heb ik het rugschild uit het lijf geprepareerd. Het meet 38 cm en heeft een bijzondere vorm, met een verbreed achtereinde. Meestal wordt deze soort in het voorjaar aangetroffen op onze stranden.
© Thijs de Boer


december 2012

© Thijs de Boer
Pelikaansvoet
Aporrhais pespelecani
Da Costa, 1778


Op 21 oktober 2011 vond Jan Pieter Stokkers uit Ede deze prachtige pelikaansvoet op de Balg. De schelp is prachtig gaaf en nog in het bezit van de uitsteeksels aan de voet.
Het is het meest gave exemplaar dat ik ooit van Schiermonnikoog heb gezien.


december 2012

Bruinvis
Phocaena phocaena (Linné, 1758)

© Thijs de Boer

Op 10 oktober 2012 lag er bij paal 17 een dode bruinvis. Dit was onmiskenbaar een mannetje.
Op 13 oktober 2012 lag deze dode bruinvis bij paal 12. Een grote jager zat er naast. Deze had een kluwen touw om zijn poot, waardoor hij moeilijk kon vliegen. Hij is dagenlang in de buurt van de bruinvis (een lekker hapje!) gesignaleerd.

september 2012

© Thijs de Boer

Op 25 juli vond Samuel Büttler uit Basel in de vloedlijn bij paal 8 een eikapsel van de blonde rog. Het is een opvallend kapsel, dat veel groter wordt dan dat van de stekelrog. Eikapsels van de blonde rog spoelen zeer zelden aan langs de Nederlandse kust en het is de eerste keer dat het van Schiermonnikoog wordt gemeld.
Heel bijzonder is, dat enkele weken later (op 13 augustus) nogmaals een eikapsel van een grote rog werd gevonden, nu van de golfrog. Dit eikapsel werd bij paal 19 gevonden door Ron van Veggel uit Zandeweer en is ook de eerste melding van Schiermonnikoog.

september 2012

Sierlijke zeekat
Sepia elegans De Blainville, 1827

Op 9 augustus raapte Anda Datema uit Hardenberg een rugschildje van de sierlijke zeekat op uit de vloedlijn bij paal 2. Dit smalle, zachtrozekleurige rugschild (boven) is duidelijk smaller dan dat van een jonge gewone zeekat (onder). Het spoelt zelden aan want de sierlijke zeekat komt voor in de Atlantische Oceaan en niet in de Noordzee.
© Thijs de Boer

september 2012

Artemisschelp
Dosinia exoleta (Linné, 1758)

© Thijs de Boer

Op 28 augustus vond Martijn Broekman uit Assen deze prachtige artemisschelp op de zandbank tussen paal 2 en 3. De schelp is uitermate gaaf. Artemisschelpen zijn zeldzaam en bovendien vaak afgesleten.

juli 2012

Tere hartschelp
Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1841)

Lars Molenaar uit De Bilt vond op 18 juli bij paal 5 een prachtige gave klep van de tere hartschelp. Omdat deze soort een heel dunne schelp heeft, vind je maar zelden een gave klep. Op deze zijn zelfs nog enkele van de doorns te zien.
© Thijs de Boer

juli 2012

Brede strandschelp
Mactra glauca Born, 1778

© Thijs de Boer

Josephine Gerhardt uit Hamburg raapte op 15 juli een gave klep van de brede strandschelp op. Hij lag in de uitgestoven schelpenvlakte op de bank bij paal 3. Regelmatig worden stukken van deze soort aangetroffen, maar een gave klep is op Schiermonnikoog uiterst zeldzaam!
Wikimedia commons

juli 2012

Wolharige neushoorn
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799)

Peter Kaptein uit Almelo vond op 15 juli op het strand ter hoogte van het Willemsduin een zwart bot. Nadat een foto naar specialisten was verstuurd, bleek dat het om het heiligbeen van hoogstwaarschijnlijk een wolharige neushoorn gaat. Voor zover bekend is dit de eerste vondst van een bot van dit uitgestorven dier op Schiermonnikoog.

© Thijs de Boer


juli 2012

Turtons wenteltrap
Epitonium turtonis (Turton, 1819)

Op 23 juli vond Else Boon uit Scharwoude in gruis bij paal 14 deze prachtige, verse schlep van de Turtons wenteltrap. Deze soort verschilt van de gewone wenteltrap doordat de ribben niet dwars op de schelp staan, maar er plat tegenaan liggen. Deze verse schelpen zijn heel zeldzaam.
© Thijs de Boer

© Thijs de Boer

juli 2012

Geep
Belone belone (Linnaeus, 1761)

Op 30 april lag deze vissenkop op het strand bij paal 12.
Het is de kop van een geep. Gepen overwinteren in de Atlantische Oceaan ten westen van Engeland en keren in april weer terug in de Noordzee. Ze vangen kleine vissen en hebben daar uitstekend gereedschap voor: een lange smalle 'snavel' met honderden scherpe tandjes!
Vroeger dacht men dat de geep giftig was, omdat het dier een lichtgroene graat heeft. Hij is echter prima te eten!

april 2012

Gedoornde hartschelp
Acanthocardia echinata (Linné, 1758)


Vond dochter Marit Aegerter in 2011 de eerste klep van een wrattige venusschelp op Schiermonnnikoog, nu was het haar moeder Eveline Aegerter uit Viersen, Duitsland, die een zeer bijzondere vondst deed: een doublet van de gedoornde hartschelp. Ze vond de schelp (met dier) aan de vloedlijn bij paal 8 op 5 april 2012. Slechts éénmaal eerder, in 1987, werd op de Waddeneilanden een doublet van deze soort aangetroffen (toen door Wiebe Taekema, ook op Schiermonnikoog).

april 2012

Grote pijlinktvis
Ommatostrephes sagittatta Lamarck, 1798

Op 16 maart vond ik aan de vloedlijn bij paal 6 deze grote pijlinktvis. Het dier van zo'n 50 cm lengte was beschadigd maar het achterlijf en de tentakels waren nog aanwezig. De dieren worden enkele malen per jaar, meestal in de maanden maart, april en mei, gevonden aan het Nederlandse strand.

april 2012

Grote vlokslak
Aeolidia papillosa (Linné, 1761)


Op 12 maart vond ik in het geultje naar de jachthaven, op zo'n 500 meter ten zuidoosten van de jachthaven, een strandgaper met daarin een prachtige spiraalvormige eiertros van de grote vlokslak, een zeenaaktslak. Vlak er naast ontwaardde ik twee grote vlokslakken. Ze kropen rond tussen de Japanse oesters die ter plaatse in de geul leven. Ze eten de zeeanemonen die op de oesters groeien.

februari 2012

Paardenmossel
Modiolus modiolus (Linné, 1758)


Op 23 augustus 2011 vond Anda Datema uit Hardenberg deze grote klep van de paardenmossel. Deze mossel is zeer zeldzaam te vinden aan het strand en komt vooral voor in de noordelijke Noordzee. Soms jonge dieren in stukken net of touw. Deze zijn meestal lichtbruin en hebben een behaarde opperhuid op de schelp.

februari 2012

Gezwollen slanke noordhoren
Colus jeffreysianus (Fischer, 1868)

Op 26 oktober 2011 vond Laurens Riteco op de balg een zeer zeldzame schelp: de gezwollen slanke noordhoren. Tot dan was slechts éénmaal eerder een fragment van deze soort gevonden. Opvallend is het gebogen siphokanaal, onder aan de schelp. Waarschijnlijk betreft het een fossiele schelp uit het Eemien.

februari 2012

Bruinvis
Phocoena phocoena (Linné, 1758)


Frank Scheffer vond op 14 oktober deze fraaie schedel van een bruinvis. Bruinvissen worden de laatste jaren steeds meer gezien in de buurt van ons eiland en ook dode dieren spoelen regelmatig aan. Onlangs vond Hedzer Roemers hier zelfs een levend exemplaar. Zelf een (dode of levende) bruinvis gevonden? Meld het op www.walvisstrandingen.nl.

februari 2012

Mens
Homo sapiens Linné, 1758


Het menselijke schedeldeel dat ik op 28 augustus 2010 bij paal 16 vond is van iemand die tussen 1450 en 1610 heeft geleefd. De ouderdom van de schedel is bepaald in het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat kon, dankzij een bijdrage van de Stichting Paerdemarct Fundatie te Drachten, waarvoor dank.

februari 2012

De vlinders van Schiermonnikoog

Dit boekje, geschreven in samenwerking met Kees van der Wal, behandelt ongeveer 90 vlindersoorten die op het eiland te zien zijn. Zowel dag- als nachtvlinders komen aan bod.


Net als de andere boekjes in de serie is het bedoeld om op eenvoudige wijze de naam van de vlinder te vinden d.m.v. een korte beschrijving en een duidelijk plaatje.
Het is verkrijgbaar bij boekhandel Kolstein, Bezoekerscentrum, VVV - kantoor en Schelpenmuseum en kost € 5,50.
| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |