| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Oud nieuws 2018


december 2018

© Thijs de Boer
Blauwvintonijn
Thunnus thynnus Linné, 1758

Op 7 december vond Casper Meinders uit Eenrum tussen paal 12 en 14 twee losse delen van een bovenkaak van de blauwvintonijn. In 2017 werden ook al enkele delen van deze grote vis aangetroffen op het strand van Schiermonnikoog.
Wikipedia

© Thijs de Boer

december 2018

Zeekreeft
Homarus gammarus (Linné, 1758)

Op 24 november trof Casper Meinders op de Balg een vrijwel gave zeekreeft aan. Het is al de tweede zeekreeft die dit jaar werd gevonden, want ook in april spoelde er een (levende!) zeekreeft aan.

december 2018

© Thijs de Boer
Edelhert
Cervus elaphus Linné, 1758

Op 20 november vond Arda Hermans uit Hoogeveen tussen paal 10 en 14 een hoefbeen van een edelhert. De kleur is bruinzwart en duidt op een, geologisch gezien, niet zo heel oud bot (mogelijk een paar duizend jaar oud).
Op 18 december trof Geke Abma ook een deel van een edelhert aan op het strand bij paal 6. Ditmaal was het een geweipuntje van deze soort. Dit stukje is aanmerkelijk ouder want het is gitzwart, heel hard en zwaar. Edelherten komen al sinds de ijstijdperiode voor in ons land en ze leefden ook in onze omgeving.


Wikipedia

oktober 2018

© Thijs de Boer
Eikapsel blonde rog
Raja brachyura (Lafont, 1873)

Op 18 augustus vond Wayra Buñay-de Jong uit Havelte bij paal 14 dit enorme eikapsel van een rog.
Het betreft een eikapsel van de blonde rog. Deze rog leeft in de Atlantische Oceaan vanaf Schotland tot de kust van Marokko. Het eikapsel van deze rog is een heel zeldzame vondst. In de zomer van 2012 is hier ook een eikapsel van de blonde rog gevonden (actueel september 2012). Ter vergelijking een eikapsel van de (algemene) stekelrog.

oktober 2018

© Thijs de Boer
Opperarmbeen en ellepijp dolfijnsoort

Op 21 augustus vond Pieter van Aalst uit Leeuwarden dit vreemd gevormde botstuk bij het badstrand (paal 7). De ellepijp, die normaal los zit, is hier vergroeid aan het opperarmbeen. Het is niet bekend van welke soort dolfijn dit bot afkomstig is.

oktober 2018

Ruwe schaalhoren
Patella ulysipponensis Gmelin, 1791

Op 29 augustus vond Iwan Aasman uit Wedde deze prachtige grote schelp van de ruwe schaalhoren op de Balg. Prachtig is te zien waarom deze soort 'ruwe schaalhoren' is genoemd: vanuit de top stralen ruwe, onregelmatige ribben naar de rand. De soort leeft ten zuiden van Het Kanaal en is waarschijnlijk onder aan zeewier hierheen komen drijven. Eerder deze maand is er ook al een ruwe schaalhoren gevonden (actueel augustus 2018).

oktober 2018

© Thijs de Boer
Smelt
Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824)

Op 24 september vond ik in de vloedlijn een smelt. Deze tot 40 cm. lange vis is familie van de zandspiering. Ze komen voor in de Atlantische Oceaan en ook in de Noordzee en Oostzee. De vis graaft zich in de zandbodem in en wacht tot er een prooi (kreeftjes, visjes) voorbijkomt. Dan hapt hij die vliegensvlug op.
© Thijs de Boer

augustus 2018

© Thijs de Boer
Rund
Bos taurus Linné, 1758

Op 30 juli vond Elias Willing uit Bochum, Duitsland, bij paal 5 deze prachtige grote onderkaak. Het is de onderkaak van een rund. Hoe oud de kaak is, is moeilijk te zeggen, mogelijk enkele tientallen tot honderden jaren.

augustus 2018

© Thijs de Boer
Rendier
Rangifer tarandus (Linné, 1778)

Op 6 augustus vond Eva Bärwolf uit Bremen, Duitsland, dit stukje gewei, ergens tussen paal 10 en 15. Het blijkt te gaan om een gewei van een rendier. Rendieren leefden hier gedurende de laatste ijstijd en het stuk gewei, dat afkomstig is van een vrouwelijk rendier, is minstens 30.000 jaar oud!

augustus 2018

Langsnuitzeepaardje
Hippocampus ramulosus Leach, 1814

De familie Blaauw uit Driebergen deed op 5 augustus een geweldig mooie vondst tussen paal 8 en 9: een langsnuitzeepaardje! De vis lag in de vloedlijn en spoelde net aan. Het is, voor zover mij bekend, de eerste maal dat er een zeepaardje op het Schierse strand is gevonden. Ze leven in de zuidelijke Noordzee en verder zuidwaarts. Mogelijk heeft de opwarming van het zeewater er iets mee te maken.augustus 2018

© Thijs de Boer
Ruwe schaalhoren
Patella ulyssiponensis Gmelin, 1798

Op 13 augustus zag Hems Kok uit Tilburg tussen de vele gasten op het strand bij de Marlijn een klein puntje van een schelp boven het zand uitsteken. Hij nam hem mee en dat was een goede zet. Het is een ruwe schaalhoren. Deze soort leeft o.a. op de rotsen van Normandië en Bretagne en komt niet in de Noordzee voor. Op de schelp zie je een bruine vlek. Die verraadt hoe hij hier is gekomen: onder aan een stuk zeewier, meestal riemwier.

augustus 2018

© Thijs de Boer
Haas
Lepus europaeus Pallas, 1778

Op 15 juli vond Lluc Bau uit La Garriga, Spanje, dit prachtige botje. Opvallend is het gat dat er in zit. Het is een opperarmbeen van een haas. Gezien de kleur betreft het een oud exemplaar. Hazen zijn bekend vanaf de laatste ijstijd en de oudste resten die we kennen zijn ruim 30.000 jaar oud.

juni 2018

© Thijs de Boer
Walrus
Odobenus rosmarus (Linné, 1758)

Op 16 mei vond Ingrid Hellinga dit fraaie zwarte bot ter hoogte van paal 2. Het blijkt te gaan om een spaakbeen van een walrus. Dit grote zeezoogdier leeft nu alleen in arctische gebieden, maar kwam vroeger, tijdens koude perioden, ook hier voor. Het bot is zeker 10.000 jaar oud.

juni 2018

© Thijs de Boer
Paardenzadel
Anomia ephippium Linné, 1758

Op 3 mei vond Jasper Schaaf uit Groningen deze oude, fossiel uitziende klep van een paardenzadel. Deze kleine oester heeft in verse toestand vaak mooie geel-achtige tot oranje tinten. De schelp die Jasper vond is waarschijnlijk afkomstig uit de periode tussen de laatste twee ijstijden, het Eemien. Een klep van een paardenzadel is het best te herkennen aan de binnenkant: hier liggen drie ronde spierafdruksels (zie foto). Jonge exemplaren van de platte oester lijken soms op deze schelp, maar hebben slechts één halvemaanvormig spierindruksel aan de binnenkant.
© Thijs de Boer

april 2018

Koperbeslag
Op 5 maart vond ik hoog op het strand ter hoogte van paal 15 dit stukje koperplaat. Het is een stukje koperbeslag, zoals dat vanaf de achttiende eeuw werd gebruikt om houten scheepshuiden te beschermen tegen de paalworm en aangroeisels zoals zeepokken. Het schip werd onder de waterlijn geheel bedekt met deze koperplaten. In contact met zeewater ontstaat een giftige laag, waardoor er geen organismen op groeien. De platen werden met vierkante nagels vastgezet (zie de close-up van het gat).

april 2018

Ovaal nonnetje
Macoma calcarea (Gmelin, 1791)

© Bea Cohen

Bea Cohen uit Rotterdam vond op 13 maart ter hoogte van paal 4 deze prachtige klep van een ovaal nonnetje. De soort is erg zeldzaam en zeker als gave klep. Het gaat steeds om oude, fossiel uitziende kleppen.
© Thijs de Boer

april 2018

Zeekreeft
Homarus gammarus (Linné, 1758)

Martin Drees en Silke Blass uit Gau-Algesheim (Duitsland) vonden op 3 april ter hoogte van paal 10 deze nog levende zeekreeft in de vloedlijn. Het betreft een vrouwtje, want de buikzijde zat vol met eieren. De laatste tijd spoelen af en toe delen van deze kreeft aan, maar dit is de eerste keer dat een levend dier wordt gezien.

april 2018

Groenlandse kokkel
Serripes groenlandicus (Mohr, 1786)

© Thijs de Boer Op 6 april vond ik in de vloedlijn op de Balg een klep van een dunne, grote schelp. Eerst leek het me een sterk afgesleten klep van een Noorse hartschelp, maar de vorm was anders. Voorzichtig dacht ik dat het wel eens een Groenlandse kokkel zou kunnen zijn, maar die zijn alleen van de Zeeuwse stranden bekend, en uit boringen in diepe lagen onder o.a. Terschelling. Gelukkig is de beste specialist op het gebied van de kokkels (wereldwijd!) een landgenoot: Jan Johan ter Poorten. Hem heb ik een foto gestuurd en hij belde kort na het mailtje op met de mededeling: "het is hem!". Het is dus de eerste vondst van deze soort op de stranden van de Waddeneilanden.

april 2018

Mens
Homo sapiens Linné, 1758

Op 11 april vonden Michiel Stokvis en Ingeborg Terluin uit Arnhem dit schouderblad op de Balg. Het gaat om een menselijk schouderblad.
© Thijs de Boer

april 2018

Gevlamde tapijtschelp
Tapes rhomboides (Pennant, 1777)

Al enkele malen is er de laatste jaren melding gemaakt van de vondst van verse gevlamde tapijtschelpen. Nu vond ik op 16 april een prachtig gekleurd doublet in de vloedlijn bij paal 12.
© Thijs de Boer

februari 2018

Dwergvinvis?
Balaenoptera acutorostrata Lacépéde, 1804

© Thijs de Boer

Wikimedia Op dinsdagochtend 13 december 2017 vond Francine Venselaar bij paal 9 dit grote, afgeplatte bot.
Navraag bij Naturalis te Leiden leerde dat het een spaakbeen van een walvis-achtige was, mogelijk een dwergvinvis. Een zeer bijzondere vondst dus!

februari 2018

Zeekreeft
Homarus gammarus (Linné, 1758)

© Thijs de Boer

Op 29 december 2017 vond Laurens Hitman uit Utrecht ter hoogte van paal 16 dit bovendeel van een schaar van de zeekreeft. Het is van een gigantisch groot dier en hoogstwaarschijnlijk afkomstig van dezelfde zeekreeft waarvan eerder (11 en 15 december) ook al delen van de scharen werden gevonden.
| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |