| index | actueel | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Oud nieuws 2022november 2022

Noorse kreeft
Nephrops norvegicus Linné, 1758
Marijke Barhorst trof op 31 oktober een fraaie Noorse kreeft aan op het strand tussen paal 4 en 5. Het dier leefde nog.
Met een geleende telefoon (haar eigen was leeg) heeft ze deze fraaie foto van het nog levende dier gemaakt.
© Marijke Barhorst


november 2022

© Tony Schnitz
Zadelrob
Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)
Milan Schmitz uit Nieuwegein vond op 25 oktober op de Balg dit zware, zwarte bot. Het is een borstwervel van een zadelrob. Deze zeehond leeft nu in het Noordpoolgebied, maar kwam in de periode van de ijstijden (het Pleistoceen) hier voor. Eerder werden al andere botten van deze soort gevonden (zie de index).


november 2022

Deel schotel
Op 21 november vond ik hoog op het strand ter hoogte van paal 15 in een uitgestoven vlakte een deel van een schotel van aardewerk. Hij lag omgekeerd in het zand en toen ik hem omdraaide, bleek er een tekst op te staan. Meest opvallend is dat rechtsonder in sierlijke letters het jaartal 1862 staat vermeld.
Volgens een deskundige van het Fries Museum gaat het om een negentiende-eeuwse Friese schotel. Ze bevatten vaak spreuken, delen uit de bijbel en soms ook jubileum-teksten.
© Thijs de Boer

augustus 2022

© S.Ternes
Noorse kreeft
Nephrops norvegicus Linné, 1758
Op 28 juli vond Simon Ternes uit Dallgow-Döberitz (Duitsland) deze Noorse kreeft langs de eblijn bij paal 7. Het dier leefde nog en Simon heeft hem teruggezet in zee.
Noorse kreeften leven in de Noordzee op plaatsen met veel klei. Zelden spoelt er een dier aan op het strand.
© Thijs de Boer

augustus 2022

Noordse cirkelschelp
Lucinoma borealis (Linné, 1767)
Op 13 augustus vond Ron van Veggel uit Zandeweer deze prachtige gave klep van een noordse cirkelschelp in de eblijn tussen paal 7 en 8. Hij viel op door de cirkelronde vorm.
De noordse cirkelschelp is een soort die hier leefde tijdens het Eemien, de periode tussen de laatste twee ijstijden (ca. 100.00-120.000 jaar geleden). Leeft in de Atlantische Oceaan van IJsland tot in de Middellandse Zee en ook in de noordelijke Noordzee. Het is een zeldzame strandvondst.

augustus 2022

Noordkromp
Arctica islandica (Linné, 1767)
Op 6 augustus vond Annika Müller uit Kirchheim unter Teck (Duitsland) deze kleine noordkromp. Hij lag hoog op het strand bij paal 2. De meeste noordkrompen die aanspoelen zijn volwassen exemplaren; schelpen van jonge dieren zijn zeldzaam. Links een volwassen noordkromp.
© Thijs de Boer

augustus 2022

Bonte mantel
Mimachlamys varia (Linné, 1758)
Deze grote klep van de bonte mantel vond Mia Vollmer uit Erkenbrechtsweiler in Duitsland. Hij lag hoog op het strand in een schelpenbank.
De bonte mantel is een fossiele schelp die hier leefde in het Eemien, de periode tussen de laatste twee ijstijden (ca. 100.000-120.000 jaar geleden).
© Thijs de Boer

augustus 2022

© Thijs de Boer   © Thijs de Boer
Steur
Acipenser sturio Linné, 1758
Op 18 augustus trof Luka Hildebrand uit De Bilt deze prachtige beenplaat van een Atlantische steur aan tussen paal 12 en 14. De structuur is nog scherp aanwezig. Op 23 augustus vindt Johan Trenning uit Sauwerd hoog in de vloedlijn op de Balg ook eenzelfde beenplaat.
Steuren kwamen tot halverwege de vorige eeuw ook voor de Nederlandse kust voor. Momenteel wordt gepoogd ze weer terug te brengen door jonge dieren uit te zetten.

augustus 2022

Kortsnuitzeepaardje
Hippocampus hippocampus (Linné, 1758)
Luka Hildebrand uit De Bilt (alweer!) vond op 18 augustus dit zeepaardje tussen paal 7 en 8. Het dier leefde nog en ze heeft hem weer teruggezet in zee maar het spoelde telkens weer aan. Ze heeft hem toen in een fles zeewater gedaan en naar het aquarium in Het Baken gebracht. Daar heeft het dier nog enkele dagen geleefd.
Zeepaardjes spoelen steeds vaker aan, omdat hun verspreidingsgebied door het warmer wordende Noordzeewater naar het noorden opschuift.
© L. Hildebrand

augustus 2022

© J. Vellema   © Thijs de Boer
Hoekige krab
Goneplax rhomboides (Linné, 1758)
Joah Vellema uit Wageningen wil later bioloog worden en deed op 13 augustus al een heel bijzondere vondst: een hoekige krab! Deze bijzonder gevormde krab komt van oorsprong zuidelijker voor, tot zelfs de westkust van Afrika, maar rukt op naar het noorden.
Op Schiermonnikoog is dit de derde keer dat de soort wordt gemeld.
Kort daarna, op 17 augustus, vindt ook Amelie Toulouse Comperen uit Broekhuizen een hoekige krab, ditmaal bij paal 7. Op het rugschild groeien twee grote zeepokken!
Blijkbaar vind de soort het hier wel prima, want op 22 augustus vindt Johan Trenneng uit Sauwerd een levend exemplaar bij paal 9 (mist één schaar) en een dag later treft Monika Blumel uit Arnhem bij paal 8 ook een levend dier aan en enkele dagen daarna nog een..

juni 2022

Noorse hartschelp
Laevicardium crassum (Gmelin, 1799)
Op 7 mei vond Jasper Schaaf uit Groningen dit prachtige doublet van de Noorse hartschelp. De schelp lag hoog op het strand, ter hoogte van paal 12 Sinds begin deze eeuw wordt af en toe een vers doublet aangetroffen, voornamelijk na storm. Losse oude, blauwgrijs verkleurde losse kleppen zijn vrij algemeen.
© Thijs de Boer

juni 2022

© Thijs de Boer
Dwergpijlinktvis
Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798)
Op 20 juni trof ik op het wad ten oosten van de jachthaven deze dwergpijlinktvis aan. Eiertrossen van deze soort worden in het voorjaar regelmatig aangetroffen langs het strand, maar aangespoelde dieren zijn zeldzaam. In mei 2009 en juli 2015 spoelden er ook exemplaren aan. Voor de eieren: zie actueel juli 2015.

april 2022

© Thijs de Boer
Blauwvintonijn
Thunnus thynnus Linné, 1758
Op 2 maart vond Laurens Hitman uit Utrecht deze grote vissenwervel in de vloedlijn bij paal 18. Het is een wervellichaam (zonder de uitsteeksels) van een grote tonijnsoort, zeer waarschijnlijk de gewone of blauwvintonijn. Deze soort komt sinds enkele jaren weer voor in de noordelijke Noordzee, na een afwezigheid van meer dan een halve eeuw. De vissen kunnen wel drie meter lang worden en wegen dan ruim 500 kg. In 2017 en 2018 werden ook wervels en een onderkaak van deze soort gevonden op Schiermonnikoog (zie Actueel maart 2017 en december 2018).

april 2022

© Thijs de Boer
Stevige platschelp
Arcopagia crassa (Pennant, 1777)
Op 25 april vond Xiaochan de Bock uit Harlingen deze prachtige gave klep van een stevige platschelp. De stevige platschelp leeft vooral ten zuiden van Het Kanaal, maar de laatste decennia zijn enkele levende exemplaren in de Noordzee gevonden, westelijk van Texel. Deze soort leefde hier wel in het Eemien, de warme periode tussen de laatste en voorlaatste ijstijd, zo'n 100.000 ŕ 120.000 jaar geleden. Deze blauwgrijs verkleurde schelp is afkomstig uit deze periode. Gave kleppen zijn zeer zeldzaam op Schiermonnikoog.

april 2022

Philipijnse tapijtschelp
Ruditapes philippinarum (Adam, & Reeve, 1850)
Op 20 maart vond ik in een oude vloedlijn ter hoogte van paal 7 een verse klep van de Philipijnse tapijtschelp. Het is de eerste waarneming van deze soort op Schiermonnikoog. Sinds 2008 komt de Philipijnse tapijtschelp al in Nederland voor nadat de soort in 1972 in Frankrijk (bij Arcachon) werd ingevoerd om te kweken. Inmiddels is de soort regelmatig langs de Nederlandse kust te vinden, met name in het zuiden.
© Thijs de Boer

februari 2022

© Thijs de Boer Waterkruikje

Op 11 januari vond ik dit stenen kruikje aan de eblijn bij paal 12.
Het is een waterkruikje uit de eerste helft van de 19e eeuw.
In 2016 vond ik op de Balg eenzelfde kruikje.
© Thijs de Boer

februari 2022

© Thijs de Boer
Hondshaai
Scyliorhinus canicula (Linné, 1758)
Op 19 januari vond Theun Talsma een gave hondshaai tussen paal 14 en 15. Een paar weken later, op 10 februari, vond ik op de Balg ook een exemplaar met een lengte van 58 cm. Hondshaaien komen algemeen voor in de Noordzee en eikapsels spoelen vaak aan, maar een vers dood dier op het strand is zeldzaam.
© Thijs de Boer

februari 2022

Kortsnuitzeepaardje
Hippocampus hippocampus (Linné, 1758)

Op 28 januari vond een dame die anoniem wil blijven een prachtig kortsnuitzeepaardje hoog op het strand bij paal 5.
Folkert Abma en Marjolein Leenknecht waren diezelfde dag ook op het strand en Marjolein vond een exemplaar bij paal 9 en Folkert trof er een aan in de vloedlijn bij paal 15! Ze staan samen op de foto. Zie ook: https://dewittehaas.nl.
© Folkert Abma

» Oud nieuws