De zeebodem

De bodem van de zee rond Schiermonnikoog bestaat uit verschillende lagen.

- zand
Op het strand van Schiermonnikoog vind je heel fijn, wit zand. Weet je waar dat zand vandaan komt?
Tijdens de laatste IJstijden stond de Noordzee droog. Tijdens stormen woei zand uit het noorden van de Noordzee naar ons gebied. Ook het ijs heeft hier misschien wel zand heen geduwd. Toen de zeespiegel weer steeg omdat het ijs smolt, vormde de branding grote zandbanken van dat zand. Schiermonnikoog bestaat haast helemaal uit dat zand!!
De zandkorrels op het strand van Zuid-Holland en Zeeland zijn veel dikker en bruiner van kleur. Dit zand komt uit de bergen en is door de rivieren naar zee gebracht.

- veen
In de tijd dat de zeespiegel nog niet zo hoog stond als nu, vormde zich in bepaalde gebieden (o.a. waar nu de Waddenzee en de Waddeneilanden liggen) moeras en veen. Toen de zeespiegel zo hoog kwam dat ze het veen overspoelde, werd het begraven onder zand en klei. Die veenlagen liggen nog steeds onder de zeebodem en worden aangesneden door de diepe geulen. Op het strand vind je daarom vaak kleine en grote stukken veen en veenhout. Soms vind je er zelfs nog zaden in van de planten die in het veen groeiden. Boormossels gebruiken het veen en veenhout om er in te wonen!

- klei
Net zoals het veen werden er op de zeebodem hier en daar ook kleilagen afgezet. Resten daarvan komen op sommige stukken strand aan de oppervlakte. In de buurt van deze plekken vind je vaak afgerolde stukken klei. Soms hebben ze de vorm van sigaren!

- barnsteen
Barnsteen is een fossiele hars van naaldbomen. Die naaldbomen groeiden miljoenen jaren geleden in het huidige Oostzee-gebied. Daar kun je veel barnsteen vinden.
Maar ook in de zeebodem bij Schiermonnikoog zit barnsteen. Misschien ook door het ijs hierheen gebracht? Wanneer de wind uit het zuidoosten komt, heb je de meeste kans op barnsteen. Weet je waar je het beste kunt zoeken? Op plekken waar ook veel veenhout ligt. Die plekken zie je vaak al van ver: het strand lijkt daar zwart. Veenhout is net zo zwaar als barnsteen. Daarom spoelt het vaak samen aan.
Van barnsteen kun je prachtige sieraden maken.
En als je heel veel geluk hebt vind je een stukje barnsteen met een fossiel insekt er in. Net zoals in de film "Jurassic Park".

Klik op een fotootje voor een vergroting